7 powodów, dla których możesz nam zaufać

1

Jesteśmy profesjonalistami – problematyką zadłużenia zajmujemy się kilkanaście lat

Nasza kadra kierownicza to wieloletni pracownicy pionów kredytowych w bankach, którzy doskonale wiedzą co można w procesie negocjacji z bankami uzyskać oraz w jaki sposób tego dokonać ale też jakich propozycji żaden Bank nie będzie w stanie zaakceptować. Są to osoby, które przez bardzo długi czas zajmowały się problematyką oddłużania osób fizycznych reprezentując dotychczas w tym procesie wierzyciela (bank). Do grona naszych pracowników należą również osoby z wieloletnim doświadczeniem w windykacji wszystkich typów należności, w szczególności bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych. Znamy więc doskonale mentalność, sposób myślenia i oczekiwania oraz zasady funkcjonowania banków detalicznych, firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych (wierzytelności kupione od banków i innych instytucji) a więc nikt lepiej od nas nie wie jak skutecznie negocjować z nimi warunki spłaty zadłużenia.
Do góry
2

Nie obiecujemy rzeczy niemożliwych, nie składamy obietnic bez pokrycia

Wszędzie wokół można natknąć się na reklamy firm obiecujących błyskawiczne i całkowite uwolnienie od długów, wierzycieli, banków, firm windykacyjnych, komorników, wykreślenie z rejestrów osób zadłużonych itd., itd.. A wszystko to ma się odbyć szybko, bezboleśnie i bez żadnego wysiłku ze strony osoby zadłużonej. To niestety nieprawda. Nie ma łatwych i bezbolesnych rozwiązań w sytuacji kiedy nie masz środków na spłatę zadłużenia a przecież jedynym sposobem na „uwolnienie się od długu” jest jego całkowita spłata. Jedyne co można zrobić w takiej sytuacji to wynegocjować z wierzycielem dogodne warunki spłaty długu, takie jak wydłużenie okresu spłaty kredytu oznaczające w praktyce obniżenie miesięcznej raty, zawieszenie spłaty kredytu na pewien okres czasu (karencja), umorzenie części zadłużenia (odsetek). I właśnie to możemy dla Ciebie zrobić – wynegocjować z Twoimi wierzycielami najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia.
Do góry
3

Jeżeli nie będziemy w stanie Ci pomóc, zostaniesz o tym rzetelnie poinformowany

Od pierwszego do ostatniego kontaktu, na każdym etapie współpracy nasz Klient jest dokładnie i rzetelnie informowany o przebiegu całego procesu, szansach i warunkach przeprowadzenia restrukturyzacji jego zobowiązań oraz efektach naszych negocjacji z wierzycielami. Temu m.in. służy podział całego procesu na cztery etapy (analiza wstępna, analiza szczegółowa, podpisanie umowy, negocjacje z wierzycielami). Już podczas pierwszego kontaktu z naszym pracownikiem, po udzieleniu mu podstawowych informacji o swojej sytuacji finansowej i zobowiązaniach Klient otrzymuje wstępną ocenę szans na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji zadłużenia. Dużo bardziej precyzyjną ocenę uzyskuje Klient po przesłaniu do nas kompletu dokumentów, w tym kopii umów kredytowych i korespondencji z wierzycielami. Wtedy też sporządzamy dokładny raport z przeprowadzonej analizy, który zawiera propozycje zakresu działań jakie zamierzamy podjąć w stosunku do każdego wierzyciela. Jeżeli jednak podczas pierwszego kontaktu telefonicznego, analizy wstępnej bądź szczegółowej, okazałoby się, że w ocenie naszych prawników szanse na przeprowadzenie procesu skutecznej restrukturyzacji zadłużenia będą nikłe, Klient zostanie o tym rzetelnie poinformowany wraz z podaniem uzasadnienia takiej oceny. W zaistniałej sytuacji decyzje odnośnie do dalszego postępowania zostaną podjęte przez Klienta w uzgodnieniu z pracownikiem CZD. Oczywiście nawet w tak trudnej sytuacji możemy podjąć się negocjacji z wierzycielami ale chcemy aby decyzja Klienta była zawsze świadoma i poprzedzona rzetelną analizą.
Do góry
4

Nie proponujemy Ci łatwej i szybkiej pożyczki na spłatę zadłużenia

Często zdarza się, że osoby zadłużone otrzymują propozycję zaciągnięcia kolejnej pożyczki na spłatę starych długów, na dodatek z uzasadnieniem, że jest to najlepsze i najkorzystniejsze wyjście z sytuacji zadłużenia. Bardzo często bywa też tak, że takie propozycje i oferty nazywane są oddłużaniem, podczas gdy w rzeczywistości zaciągnięcie nowej pożyczki na spłatę długów niesie za sobą ogromne ryzyko popadnięcia w pętlę zadłużenia. W wielu sytuacjach takie rozwiązanie wydaje się z pozoru łatwe, szybko dostępne i uwalniające Cię od uporczywych działań windykacyjnych lub egzekucyjnych ze strony wierzycieli. Nowa pożyczka może i pozwoli osobie zadłużonej złapać na chwilę oddech i „uwolnić się” od windykatorów. Niestety tylko na kilka tygodni, czasem miesięcy. Takie propozycje – jeśli je bierzesz pod uwagę – powinny być bardzo szczegółowo przeanalizowane, najlepiej przy pomocy kogoś, kto potrafi właściwie odczytać zawiłe zapisy umowy, dokładnie skalkulować prawdziwy koszt takiego kredytu oraz inne ryzyka wynikające z zawarcia takiej umowy. Oczywiście, nie ma nic złego w zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań jeżeli robisz to świadomie a Twoją decyzję poprzedziła rzetelna analiza zapisów umowy i warunków kredytu a Twój kredytodawca jest instytucją tzw. zaufania publicznego.
Do góry
5

Nie oceniamy i nie osądzamy – naszą rolą jest pomagać

My po prostu słuchamy, zadajemy pytania i rekomendujemy optymalne w Twojej sytuacji rozwiązania. Nie jest naszą rolą ocena powodów dla których popadłeś w trudności finansowe. Mogło to zostać spowodowane setkami różnych czynników począwszy od Twojej niefrasobliwości a skończywszy na trudnych przypadkach losowych jak utrata pracy, choroba, wypadek. Teraz istotne jest tylko i wyłącznie jak z tej sytuacji wybrnąć w sposób jak najmniej bolesny. To jest właśnie nasze główne zadanie – przeanalizujemy Twoją obecną sytuację finansową oraz opracujemy taki plan działania abyś jak najmniejszym kosztem wybrnął z tej trudnej sytuacji. Wiemy jak łatwo jest popaść w długi a jak trudno się od nich uwolnić. Musisz jednak mieć świadomość, że prawie zawsze wymaga to wielu wyrzeczeń i zdyscyplinowania.
Do góry
6

Gwarantujemy Ci całkowitą dyskrecję

Wspominamy o tym tylko dla zasady bo dla nas jest to oczywiste. Wiemy bowiem, że działamy w bardzo delikatnym obszarze. Podejmując z nami współpracę możesz mieć pewność, że wszystko o czym się od Ciebie dowiemy, pozostanie na zawsze miedzy nami. O Twoim zadłużeniu rozmawiamy tylko i wyłącznie z Tobą a nie członkami Twojej rodziny, o osobach postronnych nie wspominając. Wszystkie informacje i dokumentacja związana z Twoimi sprawami dostępna jest tylko dla Ciebie. Nasi pracownicy są w tym zakresie szczegółowo przeszkoleni i wszyscy podpisują odpowiednie zobowiązania o dochowaniu poufności. Dla wspólnego bezpieczeństwa nasze systemy informatyczne posiadają odpowiednie zabezpieczenia techniczne, spełniając łącznie z procedurami wewnętrznymi wszelkie wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Prawa Bankowego.
Do góry
7

Etyka i odpowiedzialność w biznesie to nasze podstawowe wartości

W chwili obecnej firmy zajmujące się zarządzaniem długiem (tzw. firmy oddłużeniowe) nie podlegają w Polsce żadnym, poza kodeksowymi, regulacjom. Nie istnieje to, co w wielu branżach jest już standardem a mianowicie Kodeks Dobrych Praktyk. Nie zostały wypracowane żadne zasady współpracy Klienta z firmą oddłużeniową, brak jest przede wszystkim tych, które dotyczą aspektów etycznych działania firmy. Z czasem oczywiście takie uregulowania powstaną, tak jak miało to miejsce w wielu innych krajach. Centrum Zarządzania Długiem jest pierwszą na rynku Polskim firmą, która dobrowolnie zobowiązała się do stosowania w swojej działalności Kodeksu Dobrych Praktyk, wypracowanego przez brytyjską organizację firm z branży zarządzania długiem – DEMSA (www. demsa.co.uk). Kodeks ten reguluje przede wszystkim zasady i warunki współpracy firmy z Klientami – osobami fizycznymi, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie i ochronę praw Klienta.
Do góry