Jak działamy? Zasady współpracy

jakdzialamy-1
Wyślij do nas formularz kontaktowy a najpóźniej następnego dnia nasz pracownik skontaktuje się z Tobą. Na podstawie udzielonych przez Ciebie informacji na temat zadłużenia i wierzycieli dokona wstępnej oceny możliwości przeprowadzenia procesu skutecznego oddłużenia (restrukturyzacji Twojego zadłużenia). Wstępna ocena jest bezpłatna a Ty zyskasz niezbędna wiedzę, czy i jakie masz szansę na skuteczne odzyskanie płynności finansowej.

jakdzialamy-2
Jeśli wstępna ocena możliwości zrestrukturyzowania Twojego zadłużenia będzie pozytywna i zdecydujesz się na przeprowadzenie szczegółowej i precyzyjnej analizy zostaniesz poproszony o przesłanie kompletu dokumentów dotyczących zadłużenia (kopie umów kredytowych, korespondencji z wierzycielami itd.) wraz z wypełnionym wnioskiem restrukturyzacyjnym. Możesz to zrobić w każdej formie – mailem, faksem, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem. Nasi pracownicy przeanalizują otrzymane dokumenty i najpóźniej w ciągu 7 dni otrzymasz od nas szczegółowe i usystematyzowane zestawienie wszystkich swoich zobowiązań oraz dokładne wyniki przeprowadzonej analizy wraz z opisem zakresu działań jakie powinny zostać podjęte w stosunku do każdego z wierzycieli.

jakdzialamy-3
Jeśli zdecydujesz się na podjęcie negocjacji z wierzycielami i zawarcie z nami Umowy prześlemy Ci kurierem komplet dokumentów do podpisu. Podpisane dokumenty wraz z pełnomocnictwem notarialnym powinny zostać do nas niezwłocznie odesłane tak abyśmy w jak najkrótszym czasie mogli rozpocząć proces negocjacji z wierzycielami.

jakdzialamy-4
Po otrzymaniu podpisanej Umowy wraz z pozostałymi dokumentami (wniosek restrukturyzacyjny, pełnomocnictwa notarialne, kopia dowodu wpłaty) rozpoczyna się proces negocjacji warunków spłaty zadłużenia z każdym z wierzycieli. Zgodnie z tym co opisaliśmy w podsumowaniu analizy szczegółowej, do każdego wierzyciela występujemy z pisemnym wnioskiem i propozycją warunków spłaty zadłużenia. W trakcie całego procesu uzgodnień z wierzycielem jesteś na bieżąco informowany o przebiegu tego procesu, o każdym wysłanym piśmie, rozmowie telefonicznej, zapadłych uzgodnieniach itd. Proces ten kończy pisemne potwierdzenie przez wierzyciela wynegocjowanych warunków spłaty zadłużenia a więc pozostaje Ci jedynie udać się do najbliższego oddziału banku (jeżeli wierzycielem jest bank ) w celu podpisania odpowiedniego aneksu do umowy lub – jak to ma najczęściej miejsce w przypadku innych wierzycieli – wysłać podpisany aneks pocztą.

jakdzialamy-5
Teraz pozostaje Ci już tylko spłacać wszystkie raty w uzgodnionych terminach aby znowu nie doszło do powstania zaległości bowiem ponowne negocjowanie warunków spłaty zadłużenia jest zawsze bardzo trudne. Gdybyś jednak kiedykolwiek miał trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, pamiętaj, że zasadą numer 1 jest – „Zawsze rozmawiaj z wierzycielem”. A my w razie potrzeby jesteśmy do Twojej dyspozycji.