O nas

baner-onas

Nasza firma powstała z myślą o świadczeniu usług doradztwa finansowo – prawnego osobom, które z różnych przyczyn popadły w kłopoty finansowe i nie są w stanie samodzielnie, bez pomocy specjalistów poradzić sobie ze spłatą swoich zobowiązań. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do osób nie będących w stanie terminowo spłacać kredytów zaciągniętych w bankach oraz tych, których długi zostały zakupione przez firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne.

Wyznając zasadę, że każdy zaciągnięty kredyt powinien zostać spłacony będziemy nieustannie zabiegać o to aby nasi Klienci byli traktowani przez swoich wierzycieli jak równorzędni partnerzy, z należnym im szacunkiem i zrozumieniem.

Dla nas każdy Klient to nowy i wymagający indywidualnego podejścia przypadek. Nie analizujemy przyczyn, które spowodowały trudną sytuację finansową naszego Klienta, nie oceniamy motywów, którymi się kierował ani jego postępowania. Naszym zadaniem i celem jest rzetelna analiza sytuacji finansowej w jakiej się znalazł i doprowadzenie do stanu, który pozwoli mu na terminową obsługę wszystkich zobowiązań. Cele te osiągamy w procesie renegocjacji warunków spłaty zobowiązań prowadzonych ze wszystkimi wierzycielami naszego Klienta.

Nasza kadra, posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w pionach restrukturyzacji kredytów banków detalicznych oraz największych firmach windykacyjnych ma pełne kwalifikacje aby osiągnięcie tych celów zapewnić. My doskonale znamy oczekiwania wierzycieli oraz ograniczenia formalno – prawne i biznesowe, wiemy więc jakie są realne możliwości w procesie negocjacji warunków spłaty zadłużenia. Propozycje kierowane przez nas do wierzycieli są wcześniej omawiane z Klientem, który jest na bieżąco informowany o przebiegu całego procesu restrukturyzacji i jego efektach.

Każde nasze działanie jest nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami prawa ale też z zasadami etyki i odpowiedzialności obowiązującymi w biznesie, szczególnie w relacjach wierzyciel – dłużnik. Dlatego też dobrowolnie przyjęliśmy i stosujemy się do Kodeksu Dobrych Praktyk brytyjskiej organizacji zrzeszającej największe firmy oddłużeniowe – DEMSA. Będziemy dążyć do tego aby w przyszłości wszystkie firmy działające w tym obszarze przyjęły na siebie podobne zobowiązanie.

Zapraszamy do współpracy