Dane adresowe

Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o.
NIP 123-127-48-67
KRS 0000445569

Rachunek bankowy:
56 1050 1025 1000 0090 8000 9419