Polityka prywatności

Polityka prywatności

W Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego portalu. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne.

Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o.

Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. prowadzi portal na prywatny użytek swoich Klientów i potencjalnych Klientów. Portal ma za zadanie ułatwić Klientom Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. uzyskiwanie informacji o warunkach współpracy. Zadaniem portalu jest również udostępnienie naszym Klientom, jak i potencjalnym Klientom, informacji o Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o., naszych produktach oraz możliwościach zawierania umów, jak również porad ułatwiających m.in. znalezienie odpowiednich rozwiązań lub znalezienie odpowiednich przepisów prawa. Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem.

Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub utworami należącymi do Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o.. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron

Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o.. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z przedstawicielami Centrum Zarządzania Długiem Sp. z o.o.